MrM
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Getallen tot 1 000 000, positiewaarde cijfers, Getalbeelden: uitspraak en notatie, Afronden, Getalbeelden groter dan 1 000 000, etc. (Bron afb. Wereld in getallen)
Gem. berekenen, Schattend optellen van meerdere geldbedragen, Cijferend opt. en aftrek. (met geldbedragen) tot 10 000 met 2 of 3 getallen, Optellen, aftrekken en aanvullen tot 100 000, etc (Bron: WIG)
Schattend vermenigvuldigen met grote getallen; Cijferend vermenigvuldigen (geldbedragen); Schattend rekenen, vermenigvuldigen kommagetallen
(Bron: Wereld in Getallen)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Schattend delen; Delen, herhaald aftrekken (Bron: Wereld in getallen)
Per onderwerp of per jaargroep geordend. Door op de onderwerpen te klikken zijn per per jaargroep voorbeelddoelen zichtbaar. Via de linkse kolom ziet u een overzicht van groep 3 - 8. (www.malmberg.nl)
Relatie kommagetallen & breuken op getallenlijn; Getalvolgorde
Getallen met 3 cijfers achter de komma (3 decimalen); Kommagetallen bij geldbedragen & maten, etc. (Bron:Wereld in Getallen)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Gelijkw. breuken (ook >1); Breuken op getallenlijn; Deel v hoeveelheid als breuk; Vergelijken (gelijkwaardige) breuken; Relatie breuken, kommagetallen, percentages; Optellen & aftrekken; context; etc
Koppeling procenten & cirkeldiagram; Korting & nieuwprijs; Uitrekenen procenten als 1%, 8%; Percentages schatten (toepassen); Nw. hoeveelheid (meer dan 100%) Relatie procenten & verhoudingen; etc.
Wisselgeld teruggeven; Toepassingen (o.a. aanbiedingen vergelijken); Schattend optellen van geldbedragen (genoeg aan € 50,–?); Vermenigvuldigen van geldbedragen; Afronden bij geldbedragen (WIG; Cito)
Tijdsduur, digitale tijd; Geboortedata; Honderdsten van seconden; Context
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Lengte: kommagetallen; Gewicht kg-hg-dag-g-dg-cg-mg-ton-pond-ons; Omtrek; Oppervlakte; Inhoud: kubieke maten & litermaten; Relatie verschillende maatsystemen (bij vergroten); etc. (Bron afb. WIG)
Positie in ruimte bepalen; Schaal, lezen, gebruiken, berekenen; Uitslag ruimtelijke figuren; Spiegelen & symmetrie; Kaart lezen en gebruiken; Aanzichten & plaatsbepaling; Kubus;
Bouwsels aanzich
Bewerkingen met hele getallen en geldbedragen; Delen, van breuk naar kommagetal; Uitkomsten van delingen afronden; Vermenigvuldigen kommagetallen (Bron afb. Wereld in Getallen)
Verhoudingen: aanbiedingen vergelijken, omzetten in een breuk, lezen en interpreteren afst-/tijdgrafiek;
Diagrammen: relatie cirkeldiagram & verhoudingstabel, interpreteren en maken sectordiagram; etc