MrM
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Uitspraak en schrijfwijze grote getallen; Verschil bepalen tussen € 8.500.000,– en € 1,2 miljoen; Introductie van miljard; Getallen afronden op 100 000; Romeinse cijfers (Bron: Wereld in getallen)
Optellen en aftrekken tot en met 1000000 (handig rekenen en schatten); Optellen en aftrekken van kommagetallen; Cijferend optellen en aftrekken tot 100000 en van geldbedragen tot €10000 (Bron: WIG)
Handig rekenen; Schattend vermenigvuldigen; Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000; Cijferend vermenigvuldigen (van geldbedragen)
(Bron: Wereld in getallen)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Schattend delen; Delen, herhaald aftrekken; Delen met rest; Doordelen achter de komma; Delen van kommagetallen; Relatie deling, breuk en kommagetal (Bron: Wereld in Getallen)
Per onderwerp of per jaargroep geordend. Door op de onderwerpen te klikken zijn per per jaargroep voorbeelddoelen zichtbaar. Via de linkse kolom ziet u een overzicht van groep 3 - 8. (www.malmberg.nl)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Kommagetallen bij lengte, inhoud, gewicht en temperatuur; Kommagetallen op de getallenlijn; Wat ligt het dichtst bij 0,5? 0,498, 0,49, 0,57 of 0,6?; Kommagetallen afronden (Bron: Wereld in getallen)
Helen uit een breuk; van gemengd getal breuk maken; gelijkwaardigheid; deel van geheel; vereenvoudigen; opt.& aftr. ongelijknamige breuk; halveren; vermenigvuldigen; delen; relatie breuk, komma, etc.
Korting en nieuwe prijs berekenen; Prijsverhoging berekenen; Rekenen met minder ‘mooie’ percentages; Totaal berekenen adhv percentage; Rekenen met percentages > 100%; Relatie procenten, breuken, etc.
Toepassingen ; Verhouding gewicht/prijs; Afronden bij geldbedragen; Handig bijleggen om rond bedrag aan wisselgeld terug te krijgen; Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen met geldbedragen
(Advertentie voor leraar of ouder)
Tijdseenheden; Rekenen met min, sec. en honderdsten van seconden; Tijdsduur berekenen; Reistijden berekenen met behulp van tabel; Kalender en datumnotatie; Relatie tijd-afstand (Bron:WiG)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
Relaties tussen dm3, m3 en liter; maat kiezen; kommagetallen en breuken bij lengte en gewicht; afstand op kaart; schaal; oppervlakte en inhoud; etc. (Bron afb. WIG)
Huizen in vogelvluchtperspectief en plattegronden combineren; Bouwsels: silhouett, plattegrond en aanzicht; Uitslagen; Coördinaten: aflezen en figuren tekenen; Effecten van knipwerk in vouwblad; etc.
Bewerkingen met hele getallen en kommagetallen; Procenten; Breuken omzetten in kommagetallen (Bron afb. Wereld in Getallen)
Diagrammen aflezen, interpreteren, ermee rekenen en samenstellen; introductie afstandstabel; voorspellen met behulp van een grafiek; 1 op de 5/ 3 van de 4; Introductie formele notatie 1: 4 ? 20: ...